Algemene voorwaarden

Annulering van een High Tea of Lunch

 

Wanneer je high tea of lunch reservering niet door kan gaan, dan verzoeken wij je vriendelijk dit op tijd aan ons door te geven, bij voorkeur uiterlijk 24 uur van tevoren. Als je annuleert op de dag zelf, dan zijn wij genoodzaakt om kosten aan je in rekening te brengen (ook wanneer er 1 persoon onverhoopt toch niet mee kan). De kosten bedragen 50% van het high tea of lunch bedrag per persoon. 

 

Privacyverklaring

Theetuin Aan de Bosrand, gevestigd aan Nijhofsweg 8a 7122 PZ Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.theetuinaandebosrand.nl

Nijhofsweg 8a

7122 PZ Aalten

0637397460

Heidi Gussinklo is functionaris van gegevensbescherming van Theetuin Aan de Bosrand. Zij is te bereiken via info@theetuinaandebosrand.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Theetuin Aan de Bosrand verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en/ of achternaam

- E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Theetuin Aan de Bosrand verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Theetuin Aan de Bosrand analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Theetuin Aan de Bosrand bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Theetuin Aan de Bosrand verstrekt geen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Theetuin Aan de Bosrand gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Theetuin Aan de Bosrand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@theetuinaandebosrand.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Theetuin Aan de Bosrand wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Theetuin Aan de Bosrand neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@theetuinaandebosrand.nl.

 

Teksten en afbeeldingen

Alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van Theetuin Aan de Bosrand. Zonder toestemming is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van de teksten en afbeeldingen van deze site.